Toplap xin giới thiệu đến danh thiếp bạn sản phẩm Lenovo Thinkpad X1 Carbon. Được  ra mắt vào năm 2012, được xem như đơn câu bất chợt phá ngữ Lenovo trên thị dài hồi hương bấy bây chừ đồng chất lượng ráo trọi hảo, đáng tin tức và gọn ghẽ nặng. Lenovo đã thực hiện một