Cho thuê xe 16 chỗ là một trong những dịch vụ thuê xe có số lượng khách hàng thuê nhiều nhất tại các đơn vị cho thuê xe nói chung và nhà xe CAM nói riêng, hiện nay các đơn vị cho thuê xe cung cấp 2 mẫu xe 16 chỗ chính là Ford Transit