Giang mai là gì. Căn bệnh giang mai là căn bệnh lây nhiễm và có thể di truyền sang thai nhi, trước khi mang bầu , thân thể người mẹ cần điểu trị để giảm nguy cơ di truyền cho con. bệnh AIDS lại càng khó đối phó hơn do tỉ lệ tử vong cho